1-mashg’ulot Sog‘lom turmush tarzi asoslari fani bo‘yicha ma’ruza.

2-mashg’ulot

3-mashg’ulot

4-mashg’ulot

5-mashg’ulot

6-mashg’ulot

7-mashg’ulot Vоleybоl o‘yinidagi element mashqlarini takоmillashtirish.

8-mashg’ulot Yengil atletika: Qisqa va o`rta masofalarga yugurish mashqlari 

9-mashg’ulot Sog`lom turmush tarzi: Salomatlik darajasini aniqlash, Salomatlik kodeksini ishlab chiqish.Sog’lom turmush tarzi komponentlariga tavsifnoma berish

Scroll to Top