Makoron mahsulotlari texnologiyasi

Don namligi va uning texnologik ahamiyati

Elektr injiniring

Chizma geometriya

Fizik va kolloid kimyo

Umumiy va anorganik kimyo

Mikro biologiya va biotexnologiya asoslari

Математика

Микро ва макроиқтисодиёт

Ахборот технологияси

Физика

Спирт технологияси

Анорганик кимё

Биологик кимё

Scroll to Top