Muhandislik chizmasi va eskiz fanidan 2019/20 o’quv yili kuzgi semestri uchun nazorat savollari