2019-2020 o’quv yili Bahorgi semestri uchun

 • 1-HAFTA (3.02.2020-8.02.2020)
 • 2-HAFTA (10.02.2020-15.02.2020)
 • 3-HAFTA (17.02.2020-22.02.2020)
 • 4-HAFTA (24.02.2020-29.02.2020)
 • 5-HAFTA (2.03.2020-7.03.2020)
 • 6-HAFTA (9.03.2020-14.03.2020)
 • 7-HAFTA (16.03.2020-20.03.2020)
 • 8-HAFTA (24.03.2020-28.03.2020)
 • 9-HAFTA (30.03.2020-4.04.2020)
 • 10-HAFTA (3.02.2020-8.02.2020)
 • Nazorat savollari

Scroll to Top