O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASINING KONSTITUTSIYAVIY QONUNI