Inson xotirasi muqaddas, qadr-qimmati aziz va mo‘tabardir.

Scroll to Top