1-laboratoriya ishi

2-laboratoriya ishi

3-laboratoriya ishi

4-laboratoriya ishi

5-laboratoriya ishi

6-laboratoriya ishi

7-laboratoriya ishi Mikroskop yordamida shisha plastinkaning sindirish ko’rsatgichini aniqlash

8-laboratoriya ishi Yig’uvchi va sochuvchi linzalarning fokus masofalarini aniqlash

9-laboratoriya ishi N’yuton halqalari yordamida yorug’likning to’lqin uzunligini aniqlash

10-laboratoriya ishi

11-laboratoriya ishi

12-laboratoriya ishi

13-laboratoriya ishi

14-laboratoriya ishi

15-laboratoriya ishi

16-laboratoriya ishi

17-laboratoriya ishi

18-laboratoriya ishi

Scroll to Top