Fizika fanidan laboratoriya mashg’uloti

10-laboratoriya ishi

11-laboratoriya ishi

12-laboratoriya ishi

13-laboratoriya ishi

14-laboratoriya ishi

15-laboratoriya ishi

16-laboratoriya ishi

17-laboratoriya ishi

18-laboratoriya ishi